Πληροφορίες

Πολιτική απορρήτου

Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο διαχειριζόμαστε με μεγάλη προσοχή. Όταν χρησιμοποιείτε το filotechno.com, μας εμπιστεύεστε τα στοιχεία σας και εμείς κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση τους μέσα στην εταιρία μας αλλά και όταν είναι απαραίτητο να διαβιβαστούν σε κάποιο συνεργάτη μας. Η Πολιτική Απορρήτου που έχουμε στο filotechno.com αναλύετε παρακάτω και έχει ως στόχο να είναι κατανοήσετε ποια στοιχεία συλλέγουμε, γιατί τα συλλέγουμε και πώς μπορείτε να ενημερώσετε, να διαχειριστείτε, να εξαγάγετε και να διαγράψετε τα στοιχεία σας.

Ποιος είναι υπεύθυνος για τα προσωπικά σας στοιχεία;

Εμείς στο filotechno.com είμαστε υπεύθυνοι για τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός της εταιρείας, καθώς και από τους συνεργάτες μας.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται για την εκτέλεση των παραγγελιών των πελατών μας. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι τα δεδομένα που μας δίνετε. Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι στοιχεία επικοινωνίας όπως όνομα, αριθμός τηλεφώνου, e-mail και διεύθυνση.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία;

  • Για την επεξεργασία των παραγγελιών των πελατών μας.
  • Για να σας στείλουμε ειδοποιήσεις κατάστασης της παραγγελίας.
  • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας κατά την παράδοση των προϊόντων σας.
  • Για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.
  • Για να σας ενημερώσουμε για τα προϊόντα μας.

Αποθηκεύουμε τα στοιχεία σας για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού ή για όσο διάστημα απαιτείται από το νόμο να το πράξουμε. Στη συνέχεια, τα προσωπικά  σας δεδομένα θα διαγραφούν.

Πώς προστατεύονται τα δεδομένα;

Ακολουθούμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Μόνο ένα περιορισμένο ποσοστό εργαζομένων έχει πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με εσάς και ο χειρισμός των πληροφοριών από μέρους τους ελέγχεται αυστηρά.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε τι κάνουμε με τα προσωπικά σας δεδομένα, πότε, πώς και γιατί υποβάλλονται σε επεξεργασία. Έχετε επίσης το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας στοιχεία καθώς και μετακίνησης, διόρθωσης ή διαγραφής τους.

Δικαίωμα πρόσβασης

Μπορείτε να ζητάτε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται σε εμάς, τους σκοπούς της επεξεργασίας αυτών των προσωπικών δεδομένων και πληροφορίες σχετικά  με το πού έχουν ληφθεί αυτά τα προσωπικά δεδομένα.

Το αίτημα για πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες πρέπει να είναι γραπτώς και να μας αποστέλλεται στην παρακάτω διεύθυνση: contact@ filotechno.com

Δικαίωμα διόρθωσης

Είμαστε υπεύθυνοι να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι σωστά και ενημερωμένα. Ωστόσο, εάν παρατηρήσετε ότι έχουμε λανθασμένες πληροφορίες για εσάς, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε αυτές τις πληροφορίες. Έχετε επίσης το δικαίωμα να συμπληρώσετε δεδομένα που θεωρείτε ότι λείπουν και που σχετίζονται με τον σκοπό που έχουμε με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα διαγραφής

Αποθηκεύουμε τα στοιχεία του πελάτη εφόσον γίνεστε πελάτης μας. Όταν επιθυμείτε να λήξει η μεταξύ μας συμφωνία, διαγράφονται, εκτός από τις περιπτώσεις που ο νόμος υποχρεούται να τις αποθηκεύσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ως πελάτης, έχετε πάντα το δικαίωμα να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων. Στις  ακόλουθες περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγράφονται:

  • Εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους τα έχουμε συλλέξει και επεξεργαστεί.
  • Εάν η επεξεργασία βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεσή σας και ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση.
  • Εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται για προβολή μάρκετινγκ και διαφωνείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
  • Εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό.
  • Εάν απαιτείται διαγραφή για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης.

Χρήση cookies:

Χρησιμοποιούμε cookies (μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο) για να υποστηρίξουμε την ιστοσελίδα μας, για να παρέχουμε τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας και για να συλλέξουμε πληροφορίες.